Zawieranie umów i dochodzenie roszczeń w procesie przewozu - agenda warsztatów

Zawieranie umów i dochodzenie roszczeń
w procesie przewozu
Jak zabezpieczyć interes firmy spedycyjnej?

 • Tworzenie zleceń transportowych - Mariusz Kołodziej

  Zlecenie to inaczej umowa – niedopilnowanie jej przez spedytora może mieć katastrofalne skutki dla firmy. W trakcie pierwszego modułu warsztatów zostaną omówione najważniejsze zagadnienia teoretyczne, a kursant przećwiczy najlepsze praktyki przy tworzeniu zlecenia. Po ukończeniu modułu kursant będzie wiedział, w jaki sposób poprawnie utworzyć zlecenie transportowe.

  Teoria

  •  Różnice między sprzedażą a realizacją zlecenia
  •  Co powinno zawierać zlecenie transportowe?
  •  Co możemy potwierdzić klientowi?
  •  Formy zgłoszeń zleceń transportowych
  •  Niebezpieczne klauzule 
  •  Podstawowe (wybrane) regulacje prawne

  Praktyka

  Na podstawie prawdziwych zapytań od klientów, pod okiem prowadzącego kursant w praktyce wykorzysta i utrwali wiedzę z części teoretycznej. Wiele przykładów będzie posiadało braki bądź zagrożenia, które wzmogą czujność i podniosą świadomość odpowiedzialności, jaka ciąży na spedytorze, a także konsekwencji, jakimi obarczone są niewłaściwe decyzje.

 • Przerwa na kawę
 • Weryfikacja przewoźnika oraz płatnika - Mariusz Kołodziej

  W trakcie tego modułu kursant nauczy się, jak skutecznie weryfikować płatnika oraz przewoźnika. Duży nacisk będzie położony na dobre praktyki oraz konsekwencje zaniedbania procesu weryfikacyjnego.

  Weryfikacja płatnika

  • Dlaczego musimy weryfikować płatnika?
  • Rodzaje podmiotów gospodarczych
  • Dokumenty płatnika
  • Działalność gospodarcza – jak zweryfikować?
  • Spółki prawa handlowego – jak zweryfikować?
  • VIES (weryfikacja zagranicznych firm)
  • KRD
  • Agencje weryfikujące klienta  
  • Weryfikacja nieformalna

  Weryfikacja przewoźnika

  • Dlaczego musimy weryfikować przewoźnika?
  • Dokumenty przewoźnika
  • Weryfikacja nieformalna  
  • Licencja transportowa
  • OCP (najważniejsze zagadnienia)
 • Lunch
 • Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań w przewozie międzynarodowym i krajowym - Svitlana Strachowicz

  Szkody w transporcie – wprowadzenie

  Kursant pozna rolę i odpowiedzialność przewoźnika oraz spedytora za szkody w transporcie na gruncie przepisów międzynarodowych i krajowych, przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności oraz zakres, ograniczenia i rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z przepisów,

  Reklamacje

  Kursant pozna zasady składania reklamacji i zastrzeżeń w związku z zaginięciem, uszkodzeniem towaru lub opóźnieniem dostawy na gruncie przepisów międzynarodowych i krajowych (formy i terminy składania reklamacji, konsekwencje niezłożenia reklamacji). Ponadto nauczy się sporządzać treść reklamacji i zastrzeżeń, wykazywać istnienie i wysokość szkody, sporządzać kalkulacje szkody, udokumentować wysokość szkody w świetle przepisów międzynarodowych i krajowych. Pozna też zasady udzielania odpowiedzi na reklamacje, formy, terminy i treść odpowiedzi.

 • Przerwa na kawę
 • Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań w przewozie międzynarodowym i krajowym - Svitlana Strachowicz

  Ubezpieczenia

  Kursant pozna treść polis ubezpieczeniowych i odpowiedzialność ubezpieczyciela. Dowie się, jakie są problemy z wypłatą odszkodowań, na co powinny zwrócić uwagę podmioty występujące w łańcuchu przewozu w związku polisami posiadanymi przez przewoźników i spedytorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu przewozu. Ponadto nauczy się przygotowania zgłoszenia szkody i dokumentów dla ubezpieczyciela w celu uzyskania odszkodowania, dowie się, co zrobić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela i pozna terminy na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela.

  Case study

  Pod okiem prowadzącej kursant przeprowadzi postępowanie reklamacyjne i likwidacyjne przed ubezpieczycielem w sprawie związanej z kradzieżą ładunku.

 • Zakończenie